Parkeringsregler

En påminnelse om våra parkeringsregler til samtliga medlemmar under vintern hade plogbilen problem att komma fram pga parkerade släpvagnar vid vägkanten och nu i veckan kom inte slambilen fram. Vi har också sätt att våra vändplaner används som parkering. och anpassa hastigheten 20 km gäller i byn.

  • Parkering av fordon skall ske på antingen de gemensamma parkeringsplatserna eller på parkeringsutrymme som iordningställts på tomtmark, men då endast ett fordon och inte vid vägkanten då säkerheten för våra barn försämras och framkomligheten för brandbilar och övriga servicefordon hindras Uppställning av husvagnar och husbilar får inte ske på våra vägar. Ställ dessa på parkeringsplatserna vid infarterna.
  • Parkera inte din båt på din tomt, båtar läggs upp på hamnplan vintertid och kan efter kontakt med båtgruppen få en plats anvisad för sommaruppläggning.
    Informera era lekande och cyklande barn, för deras säkerhet, att bilar och mopeder har en väsentlig bromssträcka på grusvägar trots låg hastighet.
2018-05-14T11:59:02+00:00