Användarregistrering

OBSERVERA!

Ditt Användarnamn skall vara din fastighetsbeteckning. Den kan anges på flera sätt men måste vara unik. Så om ni är flera i hushållet så ange till exempel 4:250 för den först anmälda och 4:250:1 och så vidare för nästa. Tidigare användare kan ha användarnamn på formen 4021 och 402101 (en nolla istället för ett kolon), det fortsätter att fungera.

Avbryt