Säljare

Informera Skärlinge Samfällighetsförening om försäljning, antingen via posten med blanketten som finns i medlemslista, eller till vår epost Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den..

Båtplats kan inte överlåtas till köparen. Båtplats ska sägas upp senast den 31 mars om du planerar att sälja på våren, och inte tänker använda platsen, annars får du erlägga bryggplatsavgift för innevarande år. För uppsägning av båtplats, kontakta ansvarig för bryggavtal.

Nycklar till bom och tvättstuga lämnas tillbaka till nyckelansvarig varvid dispositionsavgiften betalas tillbaka.

Köpare

Kontrollera med Skärlinge Samfällighetsförening (Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.) om den har fått era kontaktuppgifter, som ska innehålla:

  • köpt fastighet
  • namn
  • postadress
  • telefonnummer
  • mejladress

Samtliga uppgifter skrivs in i medlemsmatrikeln, Den skickas ut en gång per året till alla medlemmar, och skickas eller lämnas tillsammans med ett informationshäfte till nya medlemmar. Uppgifterna används för kontakt och för debitering av beslutade avgifter för samfälligheten

Anmäl till bryggansvarig om du vill ha en bryggplats.

Anmäl till nyckelansvarig om du behöver nycklar till bom och/eller tvättstugan.

Registrera dig på hemsidan om du vill ha inloggning till medlemssidor på webben.

Debitering av avgifter

Den ägare som är registrerad i Fastighetsregistret hos Lantmäteriet vid beslut om debitering ansvarar för att erlägga den beslutade föreningsavgiften.

Eventuell kompensation för inbetald avgift ska regleras direkt mellan säljare och köpare. Skärlinge Samfällighetsförening har inget ansvar i frågan.

Köpare kan under vissa omständigheter bli skyldig att betala tidigare utdebiterade avgifter som säljaren ej betalat.

Stämman beslutar om föreningsavgiften.

Ditt Användarnamn (din fastighetsbeteckning) är det vi använder för att verifiera din behörighet att logga in. Se dessa anvisningar. I och med att du ansökt om inloggning medger du också att dessa uppgifter lagras i syfte att hålla reda på inloggningar på hemsidan.