Under 1960 beslutade dåvarande Stockholms stadsfullmäktige att inköpa egendomen Skärlinge och att kolonister som blivit husvilla på grund av att marken skulle användas för att bygga egnahemshus skulle ha förtur till de nya stugorna.

Ett fåtal stugor blev klara hösten 1967, bland annat de båda visningshusen på väg 12 (numera Kantarellvägen). Den stora inflyttningen skedde under 1968. Vid den tidpunkten bildades Skärlinge fritidsby ekonomisk förening.

Föreningen har varit av allra största betydelse för att kunna utveckla verksamhet, gemenskap och för att åstadkomma standardförbättringar. Några frågor framstod som särskilt viktiga. Toalettfrågan togs snabbt upp. Kemtoa inomhus var ingen bra lösning. Efter idogt arbete av styrelsen fick problemet sin lösning med vakuumtoalett.

En tidig enkät visade att 160 medlemmar hade båt eller planerade att köpa båt. Därmed stod det klart att småbåtshamn måste anläggas. Energiskt arbete och goda kommunala kontakter, som hjälpte oss att få ett lån från staden, var de avgörande förutsättningarna för de första brygginköpen.

Vattenförsörjningen var ett stort problem. Det krävde mycket tidsödande arbete och åtskilliga slantar att få en bättre ordning. Den ideella verksamheten har alltid varit omfattande historisk sett. 

 

Ditt Användarnamn (din fastighetsbeteckning) är det vi använder för att verifiera din behörighet att logga in. Se dessa anvisningar. I och med att du ansökt om inloggning medger du också att dessa uppgifter lagras i syfte att hålla reda på inloggningar på hemsidan.