En samfällighetsförening bildas för förvaltning av anläggningar och mark för gemensamt nyttjande.

En anläggning som är gemensam för flera fastigheter kallas en gemensamhetsanläggning. Det kan gälla enskilda utfartsvägar, skogsbilvägar, vatten- och avloppsanläggningar, lekplatser och sophus med mera.

Som ägare till ett hus i Skärlinge fritidsby är man medlem i vår samfällighetsförening och betalar en årlig medlemsavgift som fastställs på föreningsstämman. Denna avgift täcker utgifter för gemensamma anläggningar. Avgiftens storlek bygger på ett stort engagemang och ideellt arbete av alla medlemmar. Samfällighetsföreningen hanterar vägar, vatten, avlopp och är även ansvarig för hamnanläggningen.

För närvarande är samfällighetsavgiften 10 400:- per år och delas upp för betalning vid fyra tillfällen per år.

För de fastigheter som inte friköpt sin tomt tillkommer en tomträttsavgäld som är baserad på tomtens yta. Avgiften, som debiteras av Stockholms Stads exploateringskontor, betalas normalt 4 ggr/år. 

Information om våra gemensamma anläggningar

Viktig information gällande våra gemensamma anläggningar i samfälligheten kommer att anslås på hemsidan för medlemmar och på två anslagstavlor som finns uppsatta på sophusen vid norra och södra infarterna till byn. Det är varje medlems ansvar att tillgodogöra sig denna information.

Frågor och synpunkter till styrelsen skickas till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. eller lägges i föreningslådan vid Tvärvägen.
Motioner lämnas in till styrelsen senast den 15e februari.

Skärlinge samfällighetsförening
Skärlinge by
148 97 SORUNDA

 

Ditt Användarnamn (din fastighetsbeteckning) är det vi använder för att verifiera din behörighet att logga in. Se dessa anvisningar. I och med att du ansökt om inloggning medger du också att dessa uppgifter lagras i syfte att hålla reda på inloggningar på hemsidan.